Företagslån hos Uppland Kredit förenklar din vardag

Hos oss är det snabbt och enkelt att få hjälp med din finansiering

Hos Uppland Kredit är det enkelt för småföretagare att få lån

Vårt mål hos Uppland Kredit är att göra det hela enklare för dig som småföretagare som behöver finansiera ditt företag. Vår roll är att finnas där även för dig som inte den vanliga banken vill hjälpa vare sig det gäller att få pengar för investera i ditt företag eller för en tillfällig kassabuffert. Utan krångel och tack vare en snabb och effektiv process kan vi ge svar snabbt, vara schyssta och dessutom billigare än många av våra konkurrenter. På så vis tror vi att vi kan möjliggöra för fler mindre företag att utvecklas, växa och blomstra. Det tycker vi är bra för alla. Vi är ju företagare och entreprenörer vi med.

Vi är registrerade som Finansiellt Institut hos Finansinspektionen och arbetar med finansiering av mindre och medelstora företag. Detta gör vi genom att erbjuda företagslån till små-och medelstora bolag.  Det är förvånande hur många bra och väl fungerande företag som inte kan få lån hos banken. Och även när de får banklån så är det inte ovanligt att banken tar räntor och avgifter som motsvarar över 15%. Det är inte konstigt att många småföretagare har det svårt i Sverige.  Vårt mål hos Uppland Kredit är att göra det hela enklare för småföretagare, allt ifrån ansökan om företagslån, utbetalning och till slut återbetalningen. Uppland Kredit är en del i ett familjeföretag med långtradition av entreprenörskap och egenföretagande. Vi har goda erfarenheter i företagarens vardag och de utmaningar som man brottas med i produktion, tjänsteförsäljning och vid större projekt. Vi vill hjälpa dig och dina medarbetare till fler lönsamma affärer!

Vi är en del utav Uppland Kapital AB
Uppland Kredit AB är ett helägt dotterbolag till Uppland Kapital AB som bedriver tre huvudsakliga verksamheter. Uppland Kapitals tre verksamheter är:

•   Uppland Sparkapital AB (publ.) som är ett betalningsinstitut
•   Uppland Kredit AB som arbetar med krediter till företag
•   Catalunia Capital AB som arbetar med krediter till privatpersoner.

Ägarna till Uppland Kapital AB har lång erfarenhet av att framgångsrikt placera egna pengar i denna typ av lån och krediter till företag och privatpersoner.


Uppland Sparkapital AB (publ.)

Uppland Sparkapital AB (publ.) är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster med en internetbaserad investeringsplattform för förmedling av krediter utan säkerhet mellan Kreditgivare och Kredittagare.

Läs mer om upplandsparkapital.se

Catalunia Capital AB

Catalunia Capital AB erbjuder lån tillprivatpersoner som fått en oförutsedd utgift som måste betalas och har några dagar kvar till lönen betalas genom varumärkena Extralånet och Nätlån. Det kan också var personer som tidigare haft kreditproblem och inte kan få lån hos banken. Att ta en konsumentkredit är ett dyrt sätt att få tillgång till pengar. Det är inget vi sticker under stolen med. Men tyvärr är det många som inte har någon annan möjlighet. Catalunia Capital AB tillämpar god kreditgivningssed och tar sitt fulla ansvar som kreditgivare. Naturligtvis följer de alla regler och lagar som gäller kreditgivning tillkonsument. Verksamheten har funnits i över 12 år så vi vet hur man hanterar kunder på bästa sätt. Catalunia Capital AB ägs utav Uppland Kapital. Catalunia Capital AB hartillstånd hos Finansinspektionen att bedriva konsumentkreditgivning.

Läs mer om extralanet.se och natlan.se

Mer om oss

Uppland Kredit är en del i ett familjeföretag med lång tradition av entreprenörskap och egenföretagande. Vi har goda erfarenheter i företagarens vardag och de utmaningar som man brottas med i produktion, tjänsteförsäljning och vid större projekt. Vi vill hjälpa er till fler och nya lönsamma affärer!

Information om behandling av personuppgifter/integritetspolicy

1. Identitet och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig
Uppland Kredit är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som utförs inom verksamheten. Våra kontaktuppgifter finns längst ner på hemsidan www.upplandkredit.se

2. Ändamål och lagliga grunden
Uppland Kredit behandlar de person uppgifter som lämnas i samband med ansökan/ intresseanmälan/avtal eller som registreras i övrigt i samband med administrationen av ett avtal. Ändamålen med UpplandKredits behandling av personuppgifterna är att samla in och kontrollera personuppgifter inför ett beslut om att t.ex. lämna ett lån samt att administrera och fullgöra ingångna avtal, vilket utgör den lagliga grunden förbehandlingen.

Behandling av personuppgifter sker också för att Uppland Kredit ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser, vilket också utgör den lagliga grunden. Uppland Kredit hämtar ut personuppgifter från andra källor än kunden:
– offentliga register för att utföra identitetskontroll och kreditupplysning genom Creditsafe i Sverige AB och/eller UC AB Sverige och/eller Bisnode Information AB

Uppland Kredit behöver behandla bl.a. dessa kategorier av personuppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bl.a. lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Personuppgifter behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling samt riskhantering. Med riskhantering avses även behandling av uppgifter om kredittagare och krediter för kvalitetsbedömning av krediter för kapitaltäckningsändamål. Personuppgifterna kan – om kunden inte skriftligen begärt att ej delta i direktreklam – komma att användas för att rikta direktreklam och erbjudanden av olika slag till kunden. Personuppgifter kan vidare behandlas som underlag för finansiell rådgivning.

3. Mottagare av personuppgifter
Behandling av personuppgifterna kan – inom ramen för gällande regler om banksekretess – ske av andra bolag i koncernen, av företag som koncernen samarbetar med och andra parter som Uppland Kredit anlitar för utförande av tjänster enligt ändamålen med behandlingen. Personuppgiftsbiträdeavtal har skrivits på med parter som utför personuppgiftsbehandling åt Uppland Kredits räkning.
Om det krävs enligt lag, myndighetsbeslut eller annan reglering kan Uppland Kredit även lämna ut personuppgifter till myndigheter.
Uppland Kredit avser inte att överföra personuppgifter till tredjeland utanför EU.

4. Lagringstid
Uppland Kredit sparar personuppgifter så länge de behövs för de ändamål och lagliga grunden ovan, dvs. under gällande avtal och den tid därefter som krävs för att Uppland Kredit ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt lag.

5. Rättigheter som Kredittagare och Borgenär
Det finns flera rättigheter som fysiska personer har enligt dataskyddsförordningen:
– få information om och tillgång till sina personuppgifter som skickas till folkbokföringsadressen,
– få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade,
– begära radering, begränsning av personuppgiftsbehandling och invända mot behandlingen under vissa förutsättningar,
– rätt att få personuppgifterna överförda direkt till en annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet),
– lämna klagomål om behandling av personuppgifter till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen)

Skriftlig, egenhändigt undertecknad begäran eller invändning ska skickas till Uppland Kredits adress (1) gång per år. Begäran prövas av Uppland Kredit i det enskilda fallet. Uppland Kredit kan inte alltid radera personuppgifter eller begränsa behandlingen av dessa, antingen för att uppgifterna behöver sparas p.g.a. avtalsförhållande eller på grund av gällande lagstiftning.

Vår integritetspolicy finns även här

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.
Fler nyheter