Investera i preferensaktier hos Uppland Kredit

Få fast utdelning på 7 % per år, och utbetalning varje månad.

 • Ingen bindningstid
 • Inga dolda avgifter
 • Lägre skatt
 • Fast pris på 10 000 kr per aktie
 • Kostnadsfri aktiedepå hos vpz.se genom Nordiska Värdepappersregistret

Fria uttag

Vi tar inga avgifter, och du kan när som helst begära utbetalning av pengarna du har investerat. Det är dessutom lägre skatt på våra utdelningar än på vanlig ränta, vilket gör det lönsamt att investera i Uppland Kredits preferensaktie.

Utbetalning varje månad

Du får 7 % i fast utdelning per år, som automatiskt betalas ut månadsvis. Exempelvis, om du investerar 200 000 kr får du 1 166 kr i månaden i utbetalning, totalt 14 000 kr per år.

Vi möjliggör tillväxt

Vi hjälper småföretag att växa. Vårt mål är att möjliggöra finansieringen för mindre företag – det skapar tillväxt i Sverige.

Anmälan för teckning av preferensaktier

Erbjudandet är fulltecknat och för tillfället erbjuds därför inte teckning av nya preferensaktier.

Vi har i förtid fått stänga möjligheten att teckna preferensaktier på grund av överteckning. Du kan däremot anmäla ditt intresse för nästa teckningsperiod och vi kommer då att kontakta dig inför det tillfället. Fyll i ditt namn och din epostadress i fälten nedan så kontaktar vi dig när det blir aktuellt. Tack för visat intresse!


Fyll i din intresseanmälan här

Något gick fel!
Försök gärna igen! Om teckningen fortfarande inte går igenom, kontakta vår kundtjänst
Skicka

Tack!

Du kommer nu bli meddelad när teckningen öppnar igen.

Våra vanligaste frågor och svar

Hur gör jag för att investera i preferensaktier?

Investera enkelt och snabbt

 • Fyll i din teckningsanmälan och signera din ansökan med BankID.
 • Betala in köpesumman på Uppland Kredits bankgiro 5390-5782 och ange personnr/organisationsnummerr som referens.
 • Du tilldelas aktier senast den 5:e vardagen i kommande månad efter att din anmälan och inbetalning mottagits om det sker innan månadens avstämningsdag vilket normalt är sista vardagen i varje månad.
 • Utbetalningar sker därefter automatiskt månadsvis till ditt angivna bankkonto senast den 5:e bankdagen i månaden efter.
 • Utdelning beräknas alltid från den 1 dagen i månaden du fick tilldelning.
Vad används mitt investerade kapital till?

Dina pengar möjliggör tillväxt för mindre svenska företag

Kapitalet du investerar i preferensaktier används för att finansiera utlåning till våra kunder. Efter en beprövad metod för kreditprövning och riskbedömning av företaget och företrädare beviljas en viss andel av ansökningarna ett lån. Kostnaden för lånet anpassas till risknivån och soliditeten hos den sökande. Det gör att vi tillsammans möjliggör nödvändig finansiering av många mindre företag i Sverige.

Vem ligger bakom Uppland Kredit?

En del av Uppland Kapital

Uppland Kredit AB är ett helägt dotterbolag till Uppland Kapital AB, www.upplandkapital.se. Uppland Kapital AB har tre huvudsakliga verksamheter. Upplandsspar AB som bedriver inlåningsverksamhet, Uppland Kredit AB som ger ut krediter till företag och Catalunia Capital AB som ger ut krediter till privatpersoner. Ägarna till Uppland Kapital har lång erfarenhet av att placera sina egna pengar i denna typ av lån och krediter till företag och privatpersoner.

Vad är Uppland Kredit?

Detta är uppland kredit

Uppland Kredit är registrerat som Finansiellt Institut hos Finansinspektionen och arbetar med finansiering av mindre och medelstora företag. Detta gör vi genom företagslån, fakturabelåning och fakturaköp. Det är förvånande hur många bra och välfungerande företag som inte kan få lån hos banken och även när de får banklån så är det inte ovanligt att banken tar räntor och avgifter som motsvarar över 15%.

Vårt mål hos Uppland Kredit är att göra det hela enklare för småföretagare, allt ifrån ansökan om företagslån, utbetalning och till slut återbetalningen och att därmed kunna bidra till deras tillväxt.

När betalas utdelning ut?

Utdelning varje månad

Utdelningen är 700 kr per år per aktie. Utdelningen betalas ut månadsvis i efterskott (1/12 per månad). Om du t.ex. köper 20 aktier á 10 000 kr får du totalt 14 000 kr per år som utbetalas med 1 166 kr per månad.

Utdelningen betalas automatiskt ut till det bankkonto som du angivit. Utbetalning görs senast den 5e bankdagen i varje månad. Om  insättning  t.ex. görs den 25e januari så sker första utbetalning i början på mars. Utdelning beräknas från den första dagen i månaden som du tilldelades aktierna.

Skatten på utdelningen för närvarande är 25 % för Privatpersoner och 0 % för Aktiebolag.  (Notera att Uppland Kredit inte är skattekonsult och frånsäger sig eventuellt ansvar rörande aktieägarnas beskattning). Uppland Kredit innehåller ingen preliminärskatt, men lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket.

Vem kan teckna sig för preferensaktier i Uppland Kredit AB?

Både privatpersoner och företag är välkomna

 • Privatpersoner måste vara över 18 år och ha ett svenskt BankID.
 • Företag måste vara registrerade i Sverige och företrädaren måste ha ett svenskt BankID.
Behöver jag LEI-nummer?

Nej, du behöver inte LEI-nummer

LEI-nummer är någonting som används av banker och finansiella institutioner för att identifiera vilka motparter de har i sin handel med finansiella instrument. LEI-nummer tillkom som ett resultat av senaste finanskrisen och det är tänkt att det ska användas för att kunna beräkna risk i det finansiella systemet. Hos oss tecknar du aktier direkt i Uppland Kredit AB, och det finns alltså ingen mellanhand. Därför behövs heller inte LEI-nummer, eftersom affärer mellan dig och Uppland Kredit AB inte ingår i den del av det finansiella systemet som LEI-nummer är avsett för att reglera och skydda.

Vad är en preferensaktie?

Förtur till utdelning

Uppland Kredit har två typer av aktier, stamaktier och preferensaktier. Preferensaktier ger förtur till utdelning. Uppland Kredits preferensaktie ger en fast utdelning på 7 % per år. Eftersom utdelningen betalas ut månadsvis motsvarar den en effektiv årsränta på ca 7,22 %. Båda typerna av aktier ger rätt att delta och rösta på bolagsstämma. Notera att Uppland Kredits preferensaktier inte är fritt överlåtelsebara till någon annan person, men att den som äger Uppland Kredits preferensaktier har rätt att när som helst begära att bolaget inlöser aktierna till 10 000 kr per aktie. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om inlösen av preferensaktier.

Hur stor är skatten på utdelningen?

25 % skatt för privatpersoner

Skatten på utdelning från onoterade aktier är för närvarande 25 % för Privatpersoner och 0 % för Aktiebolag. (Notera att Uppland Kredit inte är skattekonsult och frånsäger sig eventuellt ansvar rörande aktieägarnas beskattning).

Uppland Kredit innehåller ingen preliminärskatt utan betalar ut hela utdelningen direkt till ditt konto varje månad. Uppland Kredit lämnar sedan in kontrolluppgifter för privatpersoner till Skatteverket. Du måste själv deklarera din utdelning på blankett 12 för att erhålla den lägre skatten.

Vad är den effektiva räntan?

Utdelningen är 7 % per år

I och med att utdelning utbetalas månadsvis så blir den effektiva årsräntan 7,22 %.

Om man ska jämföra Uppland Kredits preferensaktier med ränta på ett sparkonto, så motsvarar den effektiva avkastningen efter skatt ett räntekonto med årsränta på 7,74 % för privatpersoner och 9,19 % för aktiebolag, på grund av att skatten på preferensaktier är lägre än för vanlig ränta.

Vad är skillnaden mellan Uppland Kredits avkastning i fast utdelning från preferensaktier och ränta på ett vanligt sparkonto?

Lägre skatt på utdelning

 • Båda ger en fast avkastning. Skillnaden är att utdelningen på Uppland Kredits preferensaktie är 7 % som utbetalas månadsvis, vilket motsvarar en effektiv årsränta på ca 7,22 %
 • Båda ger möjlighet till uttag av insatt belopp.

Det som skiljer är

 • Skatten på utdelning på preferensaktier är lägre än på ränta på sparkonto (25 % istället för 30 % för privatpersoner och 0 % bolagsskatt istället för 21,4 % för aktiebolag)
 • Till skillnad från bankkonto med låg ränta, så omfattas investering i Uppland Kredits preferensaktier inte av statlig insättningsgaranti.
 • Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om inlösen av preferensaktier.
Var kan jag se mina aktier och transaktioner?

Vi för vår digitala aktiebok på Nordiska Värdepappersregistret. För att se dina aktier och dina transaktioner kan du registrera en kostnadsfri aktiedepå på vpz.se som visar dina aktier i onoterade bolag som för sin digitala aktiebok på någon av Nordiska Värdepapperregistrets portaler. På vpz.se kan du närsomhelst logga in och se ditt innehav i Uppland Kredit AB.

Hur gör jag för att ta ut mina pengar?

Det är enkelt att ta ut dina pengar.

Bolaget inlöser preferensaktier till 10 000 kr per preferensaktie plus upplupen utdelning. Begäran om inlösen ska ha inkommit senast den 10:e bankdagen i månaden för att kunna utbetalas senast den femte bankdagen efterföljande månad. Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om inlösen. För det fall inlösen har begärts av flera aktieägare och styrelsen bedömer att sådan utbetalning inte är möjlig ska det totala beloppet som är möjligt att betala ut fördelas proportionellt mellan de aktier som anmälts för inlösen. Begäran sker genom att skriftligen kontakta oss på mail preferensaktier@upplandkredit.se och begära inlösen.

Vad är det för villkor på Preferensaktierna?

Villkoren för preferensaktierna hittar du här: Villkor preferensaktie

Var kan jag läsa Uppland Kredits bolagsordning?

Uppdaterad bolagsordning för Uppland Kredit finns här: Bolagsordning Uppland Kredit

Teckna preferensaktier

Har du fler frågor? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Maila oss

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.
Fler nyheter