Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.

Tre av tio småföretagare har avstått från att nyanställa de senaste två åren på grund av bristen på rätt kompetens. Även kostnaderna för att rekrytera är ett stort hinder. (Foto: Thomas Drouault , Unsplash.com)

Mjukvarubolaget Visma berättar i ett pressmeddelande att tre av tio småföretagare avstått från att anställa ny personal under de senaste två åren på grund av svårigheterna att hitta rätt kompetens.

Det andra stora hindret för småföretagen att nyrekrytera är kostnaderna som det innebär, framgår det i undersökningen där 992 småföretag svarat på frågorna i enkäten.

 

Siffrorna i korthet

Hela 77 procent, drygt tre av fyra småföretagare, rankar kompetensbristen som det största hindret för att anställa nya medarbetare och nästan lika många, 76 procent, uppger att kostnaderna som nyanställningar för med sig är det främsta hindret.

30 procent av de tillfrågade småföretagarna har hoppats på att kunna anställa under 2019. Men ungefär lika många (31 procent) svarar att de låtit bli att göra det för att de inte hittat rätt kompetens.

71 procent av småföretagarna anser också att det tar för mycket tid att hitta rätt person att nyanställa, och 67 procent tycker att det tar för lång tid att lära upp en nyanställd.

38 procent svarar också att stödet från Arbetsförmedlingen och andra myndigheter för att kunna nyanställa brister.

I rapporten lyfts det fram än en gång att fyra av fem nya jobb skapas i små och medelstora företag – vilket höjer välfärden och stimulerar samhällsekonomin i stort – men att kostnaderna för att nyanställa behöver sänkas, liksom satsningarna på utbildning för att öka och bättre matcha småföretagens behov av att hitta rätt personal.

Ämnet kompetensbrist är ett återkommande tema. I den här rapporten från Företagarna kan du läsa mer om dess negativa effekter och jobbskapandets baksida.

Hela 96 procent av Sveriges cirka en miljon företag är småföretag med upp till nio anställda.

På Uppland Kredit är vi angelägna om att småföretag får möjlighet till expansion. Behöver du ett företagslån till exempelvis investeringar är du välkommen att ansöka hos oss.

Ansökan är icke bindande och hanteras snabbt. Svar har du inom 24 timmar under veckans alla arbetsdagar.

Ansök om företagslån

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Fler bolag går omkull – så undviker du konkurs

Ny statistik visar på en 10-procentig konkursökning i september. Så motverkar du konkurs – sju tips.
Fler nyheter