Svag växelkurs slår hårt mot småföretag

Det är inte bara storföretagen som drabbas när kronan tappar mark.

Svenska småföretag som sysslar med import upplever att lönsamheten försämrats till följd av kronförsvagningen. Vi på Uppland Kredit hjälper gärna till med ett företagslån för att förhindra att problemen förvärras. (Foto: Ben White, Unsplash.com)

Företag med importverksamhet vittnar i årets Småföretagsbarometer om sämre lönsamhet än exportföretag.

Särskilt märks det i företag inom handeln där nästan vart tredje företag upplever att lönsamheten försämrats under senaste året.

Storföretag har helt andra möjligheter att ta höjd för valutarisker medan konsekvenserna för mindre företag blir mycket kännbara. De får svårare att konkurrera prismässigt till följd av kronraset medan exporterande småföretag ofta, i likhet med stora företag, generellt sett är vinnare på en svagare krona.

Det finns betydligt fler småföretag i landet som sysslar med import än export samtidigt som många alltså har svårigheter att valutasäkra sina verksamheter i dagens situation.

Framför allt gör den svagare kronan att importkostnaderna drar i väg och blir dyrare för småföretagen.

Är du en av många småföretagare som är drabbad och behöver finansiering – kanske för att lösa en tillfällig kris?

Vi på Uppland Kredit vill hjälpa dig och erbjuder företagslån. Ansökan går snabbt och är inte bindande.

Svar har du inom 24 timmar under veckans alla arbetsdagar.

Det bör sägas att trots problemet med en svagare krona för många av Sveriges importerande småföretag finns det en förhållandevis stark framtidstro bland de mindre bolagen.

Fyra av tio småföretag räknar med att lönsamheten kommer att förbättras under det närmaste året. Endast 12 procent av småföretagen tror att lönsamheten minskar.

Det framgår bland annat att företagens prisförväntningar är fortsatt stabila trots en konjunkturavmattning och kronförsvagning.

Men det finns en oro för konjunkturläget. En tuffare konkurrens i många branscher gör det svårare för företagen att höja priserna.

Källa: Småföretagsbarometern 2019

Ansök om företagslån

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.
Fler nyheter