Småföretagare tvingas låna av familjen

Nära och kära ställer upp med lån när externa finansiärer sviker

Foto: Unsplash.com

Även om banklån fortfarande är den vanligaste finansieringsformen hänger många småföretagares existens på släktingars och vänners goda vilja. 14 procent av företagen uppger i en rapport att lån från familj, vänner eller ägare finansierat en eller flera investeringar det senaste året.

Det är en fördubbling jämfört med 2016.

Över häften, 52 procent, av företagarna anser i undersökning att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med extern finansiering.

Utvecklingen är oroande, anser branschföreträdare, som kräver att politikerna agerar för att hitta nya finansieringsformer som alternativ till bankerna. Politiker behöver vakna upp och inse att entreprenörskap och företagande innebär ett risktagande, menar experter på området.

Ansök om företagslån

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.
Fler nyheter