Småföretagare tvingas låna av familjen

Nära och kära ställer upp med lån när externa finansiärer sviker

Foto: Unsplash.com

Även om banklån fortfarande är den vanligaste finansieringsformen hänger många småföretagares existens på släktingars och vänners goda vilja. 14 procent av företagen uppger i en rapport att lån från familj, vänner eller ägare finansierat en eller flera investeringar det senaste året.

Det är en fördubbling jämfört med 2016.

Över häften, 52 procent, av företagarna anser i undersökning att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med extern finansiering.

Utvecklingen är oroande, anser branschföreträdare, som kräver att politikerna agerar för att hitta nya finansieringsformer som alternativ till bankerna. Politiker behöver vakna upp och inse att entreprenörskap och företagande innebär ett risktagande, menar experter på området.

Ansök om företagslån

Nyheter

Fler bolag går omkull – så undviker du konkurs

Ny statistik visar på en 10-procentig konkursökning i september. Så motverkar du konkurs – sju tips.

Ny rapport: Hållbara företag är mer lönsamma

Hållbarhetsarbetet lyfter kundrelationer, ökar tillväxten och lönsamheten, visar ny statistik.

Här finns Sveriges bästa företagsklimat

Kommunen toppar listan för tolfte året i rad. Är du nöjd med företagsklimatet i din kommun?
Fler nyheter