Småföretagare går inte i pension

Medan vanliga anställda drar sig tillbaka på äldre dagar fortsätter småföretagarna jobbac

Foto: Unsplash.com

Enligt statistik märks en ökande trend av äldre småföretagare i Sverige. Bland sysselsatta är andelen företagare störst i gruppen 65-74 år, enligt siffror, vilket indikerar att många äldre fortsätter driva sina företag när många anställda väljer att gå i pension.

I Sverige finns för närvarande omkring en halv miljon företagare medan det finns cirka en miljon företag. Av dessa företag är ungefär tre fjärdedelar enmansföretag.Jämfört med EU är företagandet i Sverige lågt. Exempelvis visade en analys att endast sju procent av de sysselsatta svenskarna med minst två års högskolestudier driver företag medan motsvarande siffra i EU är 14 procent.

I flera rapporter har det framkommit att ekonomisk osäkerhet är främsta orsaken till att många svenskar drar sig för att starta företag.

Här är fem tips till dig som funderar på att starta eget:

1. Diskutera och analysera affärsidén
Många är oroliga för att dela med sig av sin affärsidé eftersom någon annan kan genomföra den. Men den risken måste vägas mot den värdefulla input som kan komma från personer i det egna nätverket.

2. Gör en budget
Hur mycket behöver du sälja för att kunna ta ut en skälig lön? Ta hänsyn till skatter och andra kostnader.

3. Se över dina trygghetslösningar
Företagare behöver ta ett större ansvar än anställda för den egna tryggheten. Det gäller bland annat sparande till pension och ersättning vid sjukdom. Tänk också på att gå med i en a-kassa.

4. Sök tjänstledigt om du är anställd för att starta företag
Lagen ger dig inte rätt till att pröva lyckan som egenföretagare, men du kan ju alltid fråga om det är okej, så vida du inte konkurrerar med din arbetsgivare.

Ansök om företagslån

Nyheter

Fler bolag går omkull – så undviker du konkurs

Ny statistik visar på en 10-procentig konkursökning i september. Så motverkar du konkurs – sju tips.

Ny rapport: Hållbara företag är mer lönsamma

Hållbarhetsarbetet lyfter kundrelationer, ökar tillväxten och lönsamheten, visar ny statistik.

Här finns Sveriges bästa företagsklimat

Kommunen toppar listan för tolfte året i rad. Är du nöjd med företagsklimatet i din kommun?
Fler nyheter