Småföretag tvingas avstå digitalisering

Trots att det är en värdefull investering har många småföretag inte råd att satsa på utvecklingen.

Många småföretag riskerar att bli kvar på perrongen när digitaliseringståget nu går. De saknar ekonomiska muskler att göra satsningen. (Foto: Unsplash.com)

Småföretag vill gärna hänga med i digitaliseringsvågen. Dessvärre är det långtifrån alla som har finansiell kapacitet att göra det.

I en jämförelse med storföretagen halkar småföretagen efter. När jättarna lägger krut på att effektivisera verksamheten med digitala lösningar får en övervägande andel av småföretagen nöja sig med att bara titta på. Enligt en färsk rapport är det fyra gånger vanligare att storföretag investerar i digital teknik än att småföretag gör samma sak.

Digitala satsningar ger företagen bättre chanser att växa och utvecklas. Sju av tio småföretagare har tidigare sagt i en studie att kommunerna bör göra mer för att skynda på utvecklingen med digitalisering.

En stor andel tycker att kommunerna bör subventionera småföretagens satsningar på digitalisering. Dessutom höjs röster i branschen för att kommunerna bör sörja för att den digitala kompetensen bland småföretagare blir bättre.

Ytterst handlar det som sagt att göra småföretagen starka och öka deras konkurrenskraft. Det faktum att klyftan på området är så stor och tycks öka mellan landets stora och små företag bekymrar flera experter, som konstaterar att tåget med digitaliseringen går nu och att småföretagen därför måste ges möjlighet att hoppa på det.

Ansök om företagslån

Nyheter

Fler bolag går omkull – så undviker du konkurs

Ny statistik visar på en 10-procentig konkursökning i september. Så motverkar du konkurs – sju tips.

Ny rapport: Hållbara företag är mer lönsamma

Hållbarhetsarbetet lyfter kundrelationer, ökar tillväxten och lönsamheten, visar ny statistik.

Här finns Sveriges bästa företagsklimat

Kommunen toppar listan för tolfte året i rad. Är du nöjd med företagsklimatet i din kommun?
Fler nyheter