Småföretag hjältar – men inte hos storbanker

Flera undersökningar visar att små och medelstora företag är Sveriges tillväxtmotor. Trots det nekas många lån av banken.

Foto: Unsplash.com

Särskilt snabbväxande företag eller entreprenörer som är i uppstartsfasen stöter ofta på motstånd i sina försök att få extern finansiering till verksamheten.

Nästan vart femte företag som vill växa stöter på patrull när det kommer till lån och krediter och över hälften av företagarna vittnar om ganska stora eller uppenbara svårigheter att få extern finansiering.

Bolagen vill investera men får nobben och merparten tvingas helt sonika bekosta sina investeringar med eget kapital. Endast en bråkdel har finansierat sina investeringar med hjälp av banken.

Mer än var fjärde småföretagare är på förekommen anledning missnöjda med bankens bemötande och konstaterar att bankernas krav på högre ställd säkerhet i samband med kreditgivning bara ökar.

När bankerna stänger dörren finns det emellertid möjligheter här.

Ansök om företagslån

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.
Fler nyheter