Så blir företaget en vinnare i kristider

Så här blir ditt företag en vinnare och står starkt när lågkonjunkturen dyker. Tio oumbärliga tips.

Foto: Unsplash.com

När konjunkturen vänder nedåt gäller det ha förberett sig i tid och därmed undvika att bli ett av företagen på konkurslistan.

Strategierna för att mota Olle i grind är många, men grundtipset är alltså att parera för vad som komma skall innan det är för sent.

Superföretagen som klarar krisen med bravur har redan i förväg räknat ut vad som väntar framöver och anpassar sina satsningar och investeringar efter det långt innan krisen är ett faktum.

Här är några handfasta tips som du som entreprenör bör ta fasta på:

1) Ta höjd i tid för det stundade klimat genom att försöka utkristallisera vart vinden blåser. Lägg om och styr din affärsmodell mot konjunkturklimatet.

2) Slå vakt om och värna dina affärsrelationer, det är viktigt att bibehålla lojaliteten.

3) Se till att ha en buffert – en krigskassa – när det blåser till.

4) Om möjligt – investera när andra skär ner. Det handlar om att våga och ha modet att gå mot strömmen. Passa även på att utveckla kompetensen på ditt företag i kristider – om du kan. Det gagnar företaget när konjunkturen vänder uppåt igen.

5) Var långsiktigt i ditt företagets tänk, försök vara uthållig genom att se positivt på det som händer.

6) Sprid riskerna, om möjligt, så att det finns fler produkter på marknaden. Här gäller det att försöka vara påhittig och konstruktiv.

7) Håll dig ajour med vad beslutsfattarna hittar på, exempelvis politiska stimulansåtgärder. Det kan öppna för goda affärer för dig.

8) Obs, lägg inga pengar på kostnadskrävande investeringar i onödan.

9) Se till att ha omvärldskoll, det som händer i exempelvis USA påverkar som regel även Sverige och i förlängningen ditt företag.

10) Var inte dumsnål så att du tappar dina viktigaste medarbetare. Satsa där det behövs och bromsa där det inte är lika nödvändigt.

Ansök om företagslån

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.
Fler nyheter