Så blir de nya skatterna 1 augusti

Nya regler och lagar börjar gälla från månadsskiftet. Det här ska du hålla koll på.

Den 1 augusti 2019 träder flera nya skatteförändringar i kraft. (Foto: Helloquence, Unsplash.com)

Från och med den1 augusti får arbetsgivare till personer mellan 15 och 18 år lägre arbetsgivaravgifter.

Förändringen ingår i regeringens vårproposition och betyder att avgifterna sänks så att endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas för den del av ersättningen som uppgår till högst 25.000 kronor per kalendermånad.

Från branschorganisationen Företagarnas sida välkomnas de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga medarbetare då skatten på anställda enligt många småföretagare hindrar dem från att rekrytera ny personal.

Ytterligare en ny skatteförändring som träder i kraft vid månadsskiftet är den höjda energiskatten och koldioxidskatten på bränslen. Utöver det höjs skatten på kemikalier i viss elektronik.

“Nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet slopas. Skattenedsättning av energiskatt och höjd koldioxidskatt för värmeproduktion i kraftvärmeverk slopas. Skatten på kemikalier i viss elektronik höjs”, skriver Företagarna, som även välkomnar det förlängda växa-stödet.

Också det börjar gälla den 1 augusti och innebär i korthet att enmansföretag som anställer en första person, vilket per automatik leder till att endast ålderspensionsavgiften behöver betalas, förlängs till 24 kalendermånader i sträck.

De nya reglerna i växa-stödet omfattar anställningar efter den 28 februari 2018.

Läs mer om de nya lagarna reglerna från månadsskiftet här.

Ansök om företagslån

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.
Fler nyheter