Nya regler bromsar företagens tillväxt

Hela sex av tio företag upplever regeländringar som ett hinder för tillväxt.

Byråkratin kring nya regler hindrar sex av tio företag från att växa, enligt rapporten som artikeln hänvisar till. (Foto: Helloquence, Unsplash.com)

De administrativa kostnaderna för företagen för att leva upp till de olika reglerna uppgick till omkring 600 miljoner kronor förra året, enligt en rapport från Tillväxtverket. Och då är inte kostnaderna för EU:s dataskyddsförordning GDPR inkluderad.

Varje år följer myndigheten upp hur nya och förändrade regler påverkar svenska företag.

Bland annat bidrog den slopade skattefriheten för privat hälso- och sjukvård samt krav på undersökningsplikt av trafiktillstånd för beställare av gods- och persontransport till att öka kostnaderna under fjolåret. Det är uppenbart att många företag upplever regelverken som betungande och kostnadskrävande, framgår det i Tillväxtverkets rapport.

Men det finns branscher som är mer utsatta än andra. Tidigare har exempelvis företag verksamma inom hotell- och restaurangnäringen upplevt att reglerna är ett stort tillväxthinder. Men satsningar som gjorts har visat sig effektfulla och lättat bördorna något.

Regeringens mål är enligt statliga Tillväxtverket att minska kostnaderna i samband med nya regler. Dock återstår mycket jobb att göra. Bland annat handlar det om att involvera de berörda företagen på ett tidigt stadium och samråda med företagen för att hitta bra lösningar.

Det krävs förenklingar på bred front. Inte minst hur reglerna så enkelt som möjligt ska kunna tillämpas.

Digitala lösningar är en framkomlig väg för att minska exempelvis handläggningstider av tillstånd till företagen, menar Tillväxtverket.

I dag anser sex av tio företag att regelbyråkratin hämmar deras tillväxtmöjligheter.

Om du är drabbad av regelkrånglet och är i behov av finansiering finns det alltid möjlighet att ansöka om ett företagslån hos oss på Uppland Kredit.

Ansökan är enkel och inte bindande. Svar har du inom 24 timmar under veckans alla arbetsdagar.

Ansök om företagslån

Nyheter

Fler bolag går omkull – så undviker du konkurs

Ny statistik visar på en 10-procentig konkursökning i september. Så motverkar du konkurs – sju tips.

Ny rapport: Hållbara företag är mer lönsamma

Hållbarhetsarbetet lyfter kundrelationer, ökar tillväxten och lönsamheten, visar ny statistik.

Här finns Sveriges bästa företagsklimat

Kommunen toppar listan för tolfte året i rad. Är du nöjd med företagsklimatet i din kommun?
Fler nyheter