Ny rapport: Hållbara företag är mer lönsamma

Hållbarhetsarbetet lyfter kundrelationer, ökar tillväxten och lönsamheten, visar ny statistik.

Småföretag sätter hållbarhetsagendan högt. Dock gör bland annat ökade kostnader och avsaknaden av tekniska lösningar att ambitionen stundtals faller. (Foto: Kaleidico, Unsplash.com)

I en jämförelse med 2015 visar årets undersökning “Hållbarhet som konkurrensfördelar – småföretagen ställer om” att hållbarhetsarbete alltmer är ett naturligt inslag i småföretagarnas vardag – och som dessutom ger nya affärsmöjligheter.

Rapporten i korthet:

9 av 10 småföretag anser att hållbarhetsarbetet är viktigt.

2 av 3 bedriver redan ett hållbarhetsarbete och lika många tror att det ger konkurrensfördelar.

40 procent märker en ökad lönsamhet genom hållbarhetsarbetet.

Affärsnyttan med ökad konkurrenskraft är drivkrafter för hållbarhetsagendan.

57 procent har ambitionen att minska sina utsläpp.

Transporter, avfall, återvinning och energieffektiviseringar är viktigast enligt småföretagarna för att minska utsläppen.

Ökade kostnader, tekniska lösningar och funderingar över affärsnyttan bromsar flera småföretag från att hitta lösningar för att minska utsläppen.

Det är alltså inte bara storföretag som ägnar sig åt klimat- och hållbarhetsfrågor. Tvärtom sätter småföretagen hållbarhet högt upp på agendan. Nästan 9 av 10 småföretag anser enligt rapporten att det är viktigt eller mycket viktigt att ta samhällsansvar och bedriva hållbarhetsarbete.

Hela 63 procent, drygt sex av tio, småföretag bedriver i dag någon form av hållbarhetsarbete och merparten av bolagen har för avsikt att öka insatserna på hållbarhetsområdet.

Småföretagen som är underleverantörer åt större bolag har medvetet skyndat på att hållbarhetsanpassa sina produkter och tjänster. Skälet är i hög grad att det ger positiva kundrelationer, som i sin tur väntas få positivt avtryck inte bara på klimatet utan även på småföretagens lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraft.

Vidare visar undersökningen att småföretagens ambitioner att driva utvecklingen med en hållbarhetsstrategi ofta tycks stupa på kommunal byråkrati. Företagarna efterlyser därför klimatpositiva stimulanser i samband med offentliga upphandlingar och att offentliga organisationer tar ett större ansvar för att främja hållbarhetsutvecklingen med enkla och tydliga spelregler.

Företagarna vill även se ökade satsningar från stat och kommun på infrastruktur och att klimatsmarta alternativ lyfts fram, bland annat genom biodrivmedel, energieffektivisering och elektrifiering, framgår det.

Det behövs också mer kunskap och incitament för långsiktiga investeringar i hållbarhet, anser man i rapporten som Företagarna, Fossilfritt Sverige och hållbarhetsbyrån Beyond Intent genomfört i år och jämfört med svaren från undersökningen för fyra år sedan.

Det är ingen tvekan om att småföretagen är mer angelägna om klimatfrågan och att den har en central roll i en hållbar utveckling för att säkra svensk tillväxt i ett långt perspektiv.

De flesta har som mål att minska sina utsläpp av växthusgaser och nästan hälften har redan vidtagit åtgärder i den riktningen. Samtidigt framgår det att ekonomin är ett stort problem för många småföretag att leva upp till sina uppställda klimatkrav.

Kom ihåg att du som är företagare och behöver göra investeringar, kanske på hållbarhetsområdet, alltid är välkommen till oss på Uppland Kredit med en ansökan om ett företagslån.

Ansökan är icke bindande och hanteras snabbt. Svar har du inom ett dygn under veckans alla arbetsdagar.

Ladda ner hela rapporten 2019 i pdf.

Här är undersökningen från 2015 i pdf.

Här är en guide, Hållbarhetsportalen, som ska hjälpa små och medelstora företag att arbeta med hållbarhet i verksamheten. Du kan även testa hur hållbart ditt företag är.

Ansök om företagslån

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.
Fler nyheter