När det mojnar blir småföretagarna lyckliga

Pressen och stressen, särskilt i början, påverkar entreprenörer negativt. Men när framgången sedan kommer ökar också välbefinnandet.

Foto: Unsplash.com

Det finns både studier och intervjuer i olika sammanhang som visar att många egenföretagare upplever att uppstartsfasen är jobbig. Osäkerhet kring finansiering är en faktor som kan påverka entreprenörerna mentalt. Det har rapporterats flera gånger om hur släkt och vänner får ställa upp med lån när bankerna sviker.

Upprepade misslyckanden i inledningen av företagandet leder olyckligtvis till att många entreprenörer ger upp. Men omvänt ger framgång blodad tand och gör att entreprenörerna mår bättre.

Bland annat bidrar frihetskänslan till att entreprenörer i flera fall mår bättre än andra, förutsatt att företagets verksamhet går bra. Framgångsrikt entreprenörskap där företagets likviditet är stark tillfredsställer individens behov av självbestämmande, kompetens och tillhörighet, har studier visat.

I Sverige blir ungefär 70.000 entreprenörer varje år.

Ansök om företagslån

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.
Fler nyheter