När det mojnar blir småföretagarna lyckliga

Pressen och stressen, särskilt i början, påverkar entreprenörer negativt. Men när framgången sedan kommer ökar också välbefinnandet.

Foto: Unsplash.com

Det finns både studier och intervjuer i olika sammanhang som visar att många egenföretagare upplever att uppstartsfasen är jobbig. Osäkerhet kring finansiering är en faktor som kan påverka entreprenörerna mentalt. Det har rapporterats flera gånger om hur släkt och vänner får ställa upp med lån när bankerna sviker.

Upprepade misslyckanden i inledningen av företagandet leder olyckligtvis till att många entreprenörer ger upp. Men omvänt ger framgång blodad tand och gör att entreprenörerna mår bättre.

Bland annat bidrar frihetskänslan till att entreprenörer i flera fall mår bättre än andra, förutsatt att företagets verksamhet går bra. Framgångsrikt entreprenörskap där företagets likviditet är stark tillfredsställer individens behov av självbestämmande, kompetens och tillhörighet, har studier visat.

I Sverige blir ungefär 70.000 entreprenörer varje år.

Ansök om företagslån

Nyheter

Fler bolag går omkull – så undviker du konkurs

Ny statistik visar på en 10-procentig konkursökning i september. Så motverkar du konkurs – sju tips.

Ny rapport: Hållbara företag är mer lönsamma

Hållbarhetsarbetet lyfter kundrelationer, ökar tillväxten och lönsamheten, visar ny statistik.

Här finns Sveriges bästa företagsklimat

Kommunen toppar listan för tolfte året i rad. Är du nöjd med företagsklimatet i din kommun?
Fler nyheter