Lokala nätverk kan bryta utanförskapet

Fler invandrare blir entreprenörer i kommuner där entreprenöranda fått fäste.

Fler invandrare än inrikes födda startar företag. En förklaring är nätverkande i kommuner med många invandrare. (Foto: NordWood Themes / Unsplash.com)

I många miljonprogramområden är utanförskap vanligt. Men det finns ljusglimtar och på sina håll har etnisk segregation kunnat undvikas genom en ökad vilja att starta företag.

Det som underlättar för invandrare att starta eget är om det redan finns landsmän i kommunen som är entreprenörer. Det blir då ringar på vattnet där nätverket hjälper varandra i det egna företagandet.

Det finns flera förklarande faktorer till varför just invandrare är benägna att starta egen firma. En är förstås erfarenhet av det från hemlandet. En annan viktig orsak är svårigheter att komma ut på den svenska arbetsmarknaden.

I en rapport om Biskopsgården i Göteborg, som fick publicitet i början av året, var en av slutsatserna att etnisk segregation kan göra företagande möjligt bland invandrare. Och även om ordet segregation är negativt laddat kan det öppna för ökad sysselsättning bland vissa grupper, visade studien.

Fram till 2013 var det en högre andel utrikes födda män än inrikes födda män som drev företag i Sverige.  Företagandet bland utrikesfödda män har sedan sjunkit, med reservation för en ökning under 2017, och i dag är andelen företagare bland utrikes födda män på samma nivå som för inrikes födda män, enligt Ekonomifakta, som uppger att mer än dubbelt så många män som kvinnor i dag driver företag; det gäller både utrikes födda och inrikes födda.

Är du i färd med att starta företag men saknar kapital för att dra i gång? Tveka inte att lämna in en ansökan till oss på Uppland Kredit.

Ansökan behandlas snabbt och svar har du inom 24 timmar under arbetardagar.

Källor: GP, ISF och Invandrarverket

Ansök om företagslån

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.
Fler nyheter