Krav på e-faktura – men få klarar det

Över 75 procent av småföretagen skickar inte e-fakturor i dag, visar en rapport.

Foto: Unsplash.com

Den 1 april träder en ny lag i kraft om att alla köp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

Över 200.000 leverantörer i Sverige påverkas av det nya kravet, och samtidigt visar en undersökning att över 75 procent av företagen inte lever upp till kravet på e-faktura i dag.

Enligt lagen ska de nya e-fakturorna följa en ny, europeisk standard.

Är du en av många småföretagare i landet som påverkas av det nya regelverket?I så fall finns det några goda råd till dig inför lagändringen, bland annat kan du fråga din leverantör av ekonomiprogram eller faktureringstjänst om hjälp.

Det finns även ett nätverk, PEPPOL, anpassat för elektronisk handel och inköp, som kan vara dig behjälplig.

Ytterligare ett annat alternativ är att du frågar din kund i offentliga sektorn om det finns en fakturaportal hos dem för elektroniska fakturor.

Observera att lagen om e-fakturor gäller alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019.

Det är alltså inte så att lagen gäller retroaktivt och därför omfattas heller inte upphandlingar före detta datum av det nya kravet.

Källor: SCB och Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Ansök om företagslån

Nyheter

Fler bolag går omkull – så undviker du konkurs

Ny statistik visar på en 10-procentig konkursökning i september. Så motverkar du konkurs – sju tips.

Ny rapport: Hållbara företag är mer lönsamma

Hållbarhetsarbetet lyfter kundrelationer, ökar tillväxten och lönsamheten, visar ny statistik.

Här finns Sveriges bästa företagsklimat

Kommunen toppar listan för tolfte året i rad. Är du nöjd med företagsklimatet i din kommun?
Fler nyheter