Krav på e-faktura – men få klarar det

Över 75 procent av småföretagen skickar inte e-fakturor i dag, visar en rapport.

Foto: Unsplash.com

Den 1 april träder en ny lag i kraft om att alla köp i offentlig sektor ska faktureras med e-faktura.

Över 200.000 leverantörer i Sverige påverkas av det nya kravet, och samtidigt visar en undersökning att över 75 procent av företagen inte lever upp till kravet på e-faktura i dag.

Enligt lagen ska de nya e-fakturorna följa en ny, europeisk standard.

Är du en av många småföretagare i landet som påverkas av det nya regelverket?I så fall finns det några goda råd till dig inför lagändringen, bland annat kan du fråga din leverantör av ekonomiprogram eller faktureringstjänst om hjälp.

Det finns även ett nätverk, PEPPOL, anpassat för elektronisk handel och inköp, som kan vara dig behjälplig.

Ytterligare ett annat alternativ är att du frågar din kund i offentliga sektorn om det finns en fakturaportal hos dem för elektroniska fakturor.

Observera att lagen om e-fakturor gäller alla offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019.

Det är alltså inte så att lagen gäller retroaktivt och därför omfattas heller inte upphandlingar före detta datum av det nya kravet.

Källor: SCB och Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

Ansök om företagslån

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.
Fler nyheter