Här finns Sveriges bästa företagsklimat

Kommunen toppar listan för tolfte året i rad. Är du nöjd med företagsklimatet i din kommun?

Solna har Sveriges bästa företagsklimat för tolfte året i rad. Är du nöjd med företagsklimatet i din kommun? (Foto: Unsplash.com)

Svenskt Näringsliv står bakom rankningen där Solna kommun än en gång är bäst på företagande, enligt rapporten.

Bakgrunden till att Solna tar hem förstaplatsen i kommunrankningen är en låg kommunalskatt och en hög andel entreprenörer i kommunen, plus att de flesta kommuninvånarna förvärvsarbetar. Hela 90.000 personer uppges ha jobb på 10.000 arbetsplatser i Solna kommun.

Politikerna får gott betyg för företagsandan. De är tydliga och näringslivet är prioriterat med en aktiv företagsstrategi bland tjänstgörande förvaltningschefer. Det här gör att företagen enligt rapporten blir proffsigt bemötta, heter det.

Företagsklimatet mäts i en sexgradig skala. 153 kommuner har i årets undersökning höjt sina totala resultat medan 137 kommuner sänkt sina omdömen.

Merparten av landets kommuner har alltså gradvis förbättrat företagsklimatet.

Med ett bra företagsklimat är det lättare att starta och utveckla framgångsrika företag. Fler människor kommer i arbete vilket ökar skatteintäkterna.

Nytt för i år är att Svenskt Näringsliv delar upp kommunerna efter SKL:s kommungruppsindelning, kopplat till rankingen för 2019. Indelningen består av nio grupper fördelade på tre huvudgrupper utifrån tätortsstorlek, närhet till större tätort och pendlingsmönster. Datan är hämtad från SCB.

Här är de faktorer som väger tyngst hos företagare i kommunen:

Service
När det gäller service har företagarna satt betyg utifrån egna erfarenheter på hur det är att driva företag i kommunen. Det kan exempelvis gälla möjligheterna för företag att få kommunala bidrag till sina verksamheter och där ser villkoren olika ut i kommunerna.

Lagar och regler
Här handlar det främst om byråkrati och hur effektivt ärenden hanteras i frågor som företagen. En snabb återkoppling är viktig, särskilt om företagen fått avslag på en ansökan. Man värdesätter då alternativa möjligheter. Det kan handla om alltifrån bygglovsärenden, servicetillstånd eller andra tillstånd och handläggningstider. Dessutom skiljer sig avgifterna i denna typ av ärenden åt från kommun till kommun.

Vägnät, tåg och flygförbindelser
Företagarna sätter högt värde i bra kommunikationer.

Tele- och it-nät
Ett fungerande och utbyggt bredbandsnät är angeläget för företagarna, om det råder ingen tvekan.

Attityder
Politikernas och de kommunala tjänstemännens attityder lyfts fram. Företagarna fäster stor vikt vid bemötandet från makthavarna.

Konkurrens från kommunen
Företagarna trycker i enkätsvaren även på frågan om konkurrens från kommunala verksamheter.

Här är de 5 kommuner som har bäst företagsklimat:

1) Solna

2) Höganäs

3) Staffanstorp

4) Vårgårda

5) Sollentuna

Här är 5 kommuner i botten:

286) Lysekil

287) Emmaboda

288) Nora

289) Lindesberg

290) Pajala

Ladda ner och läs hela rapporten “Lokalt företagsklimat rankning 2019”.

Är du nöjd med hur ditt företag behandlas av kommunen?

Ansök om företagslån

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.
Fler nyheter