Fler bolag går omkull – så undviker du konkurs

Ny statistik visar på en 10-procentig konkursökning i september. Så motverkar du konkurs – sju tips.

Konkurserna ökar igen i Sverige. I artikeln får du tips på hur du förhindrar att bolaget går omkull. (Foto: Amy Hirschi, Unsplash.com)

Enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget UC ökade antalet företagskonkurser i Sverige med 10 procent i september jämfört med motsvarande månad förra året.

Även om konkurserna sammantaget minskat under perioden januari-september med 1 procent, ställt i relation till samma tid i fjol, är bedömningen att den nu aktuella konkursökningen får negativt avtryck på samhällsekonomin i stort med bland annat fler uppsägningar och stigande arbetslöshet.

Det är också så att en positiv konkursutveckling med ett sjunkande antal konkurser under fem månader nu bryts med september månads dystra siffror.

Hårdast drabbat av konkurser i september är detaljhandeln. Där har konkurserna ökat med hela 44 procent, framgår det i ett pressmeddelande.

Vid en konkurs, som tingsrätten beslutar om, utses en konkursförvaltare som juridiskt tar över driften av bolaget under avvecklingsfasen och bland annat undersöker om det exempelvis finns obetalda löner till anställda.

Bolagets tillgångar tillhandahålls för att betala av skulder till fordringsägare (borgenärer) för gäldenärens (bolagets) räkning.

Men det finns förstås mycket du kan göra för att företaget ska slippa hamna på obestånd och begäras i konkurs och sedan avvecklas. Bolaget kan, i bästa fall, visserligen få en andra chans genom en företagsrekonstruktion men det primära är förstås att undvika att försättas i den här situationen helt och hållet.

Verksamt.se och Bolagsverket kan du läsa mer om förfarandet vid en konkurs.

7 tips på hur du undviker konkurs:

1) Minska varulagret och frigör bundet kapital.

2) Tveka inte att driva in gamla fordringar och korta kredittiden om det krävs.

3) Sälj utstående fakturor till bolag som sysslar med faktureringstjänster, så att du snabbt får in pengar.

4) Scanna av vilka affärsområden som är mest och minst lönsamma och prioritera dina viktigaste kunder.

5) Avsluta dyra abonnemang och avtal med dina egna leverantörer snarast möjligt. På det sparar du kostnader akut.

6) Ta hjälp från branschvana, kompetenta och erfarna personer på likviditetskriser. Tänk på att ensam inte alltid är stark.

7) Se till att ha en kontinuerlig dialog med bolagets redovisningskonsult så att brister upptäcks och kan pareras i tid.

Observera att du som driver eget företag alltid är välkommen till oss på Uppland Kredit med en ansökan om ett företagslån.

Ansökan går snabbt, är icke bindande och behandlas inom ett dygn under en normal arbetsvecka.

Ansök om företagslån

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.
Fler nyheter