Ekonomin tvingar småföretagare att jobba längre

Andelen småföretagare som närmar sig pensionsåldern har aldrig varit högre.

hellre företaget externt än generationsväxlar. (Foto: Gabriel Matula, Unsplash.com)

Det här framkommer i Småföretagsbarometern 2019. Över hälften av företagarna från 51 år och uppåt uppger att de vill arbeta mindre eller gå i pension men att ekonomin hindrar dem från att förverkliga det.

I undersökningen, som omfattar 4.000 företag inom det privata näringslivet, ger småföretagarna sin syn på konjunkturen samt hur de bedömer tillväxtmöjligheterna och framtidsutsikterna.

I årets upplaga svarade en liten andel att de har för avsikt att överlåta företaget inom familjen. I den kategori där sannolikheten för generationsväxling sågs som mest sannolikt, företag med 10 till 19 anställda, var det bara vart femte företag som svarade att de kunde tänka sig det, vilket förklaras av negativa skatteeffekter.

Samtidigt ändrade riksdagen på förslag från regeringen vid halvårsskiftet att beskattningen ska vara likvärdig för företag som överlåts inom familjen som för företag som säljs till utomstående.

I Småföretagsbarometern svarar sex av tio företagare att de överväger att sälja bolaget externt eller helt sonika avveckla det. När det gäller försäljningen av företaget externt tycks det vara vanligast i företag med 20 till 49 anställda och inom branscherna handel, transport och hotell medan de branscher där företagen mest frekvent överlåts inom familjen är byggindustrin följt av tillverkningsindustrin, visar undersökningen.

Småföretagsbarometern visar även att många äldre entreprenörer vill trappa ner men hindras av ekonomiska förutsättningar. I och med att många inte plockat ut tillräckligt med lön från bolaget blir pensionen inte så hög, och många företagare har heller inte tagit hänsyn till tjänstepension och liknande och måste därför jobba längre in på ålderns höst.

Planerar du att varva ner och vill lämna över företaget i händerna på yngre förmågor i familjen, men tycker det är tufft ekonomiskt – då kanske vi på Uppland Kredit kan hjälpa till och i vart fall bidra med finansieringar till investeringar.

Ansökan går snabbt och är icke bindande. Svar har du inom 24 timmar veckans alla arbetsdagar.

Här kan du ladda ner Småföretagsbarometern för riket och för ditt län.

Ansök om företagslån

Nyheter

Var tredje företagare drabbad av it-brott – så skyddar du bolaget

Alarmerande ökning av bedrägerier och kapade lösenord mot svenska företagare. De senaste två åren har andelen företagare som utsatts för it-brottslighet ökat med över 50 procent – från 19 till 29 procent.

Krångliga 3:12-regler kan hårdna

Fåmansbolag hotas av skattehöjningar i stället för lättnader i det redan snåriga regelverket.

Två stora hot mot småföretagens tillväxt

Kompetensbrist och kostnader hindrar företagen från att nyanställa och växa, visar ny rapport.
Fler nyheter