Banker bromsar småföretagares tillväxt

För innovativa företag med ambitioner att växa är finansieringen ett större hinder än för andra företag.

Foto: Unsplash.com

Det här har framkommit bland annat i en stor rapport. Enligt den upplever småföretagare som har tillväxtambitioner finansiering som ett långt mycket större problem än andra småföretagare, som inte har samma ambitioner att växa.

Är situationen densamma för dig? Då kan du med enkelhet vända dig hit med en ansökan om företagslån.

Lån och krediter är ett stort hinder för nästan 20 procent av företagen som vill bli större i både omsättning och antal anställda. Det kan jämföras med bara 5 procent av företagen som inte har dessa visioner.

Vissa branscher utmärker sig mer än andra när det gäller svårigheter att få finansiering samtidigt som ambitionen är att växa, dessa branscher är energi, vatten och el, tillverkning och utvinning, framgår det.

Men tappa inte modet. Uppland Kredit gillar företag med ambitionen att växa och bli mer lönsamma.

Det har visat sig att många småföretagares existens hänger på släktingars och vänners goda vilja att låna ut pengar. I en rapport som rönt stor medieuppmärksamhet uppger över häften, 52  procent, av företagarna att det är ganska eller väldigt svårt att finansiera företagets investeringar med extern finansiering.

59 procent av företagen med lån hos en kreditgivare har antingen själv eller en via anhörig ställt personlig borgen för kredit till företaget.

14 procent av företagen uppger att lån från familj, vänner eller ägare finansierat en eller flera investeringar det senaste året.

Ansök om företagslån

Nyheter

Fler bolag går omkull – så undviker du konkurs

Ny statistik visar på en 10-procentig konkursökning i september. Så motverkar du konkurs – sju tips.

Ny rapport: Hållbara företag är mer lönsamma

Hållbarhetsarbetet lyfter kundrelationer, ökar tillväxten och lönsamheten, visar ny statistik.

Här finns Sveriges bästa företagsklimat

Kommunen toppar listan för tolfte året i rad. Är du nöjd med företagsklimatet i din kommun?
Fler nyheter