8 tips: Så löser du likviditetsdippen

Har ditt företag hamnat i en tillfällig likviditetskris? Här är åtta tips på hur du tar det dig ur dippen.

Foto: Unsplash.com

Det är helt avgörande för ett företags existens att klara sina betalningar och om ditt företag hamnat i en svacka på det här området är det viktigt att du tar dig ur fällan.

Så reder du ut krisen i åtta steg:
1. Skär ner på kostnaderna, det lättar dina bördor akut.

2. Fakturera så fort som möjligt. I stället för 30 dagars betalningsvillkor sätter du ett slutdatum på 10 eller 14 dagar när fakturan ska vara betald. Genom att förkorta betalningsvillkoren hos dina kunder bromsar du upp hacket i likviditeten. Obs, skicka påminnelser snarast möjligt om fakturan har förfallit.

3. Gör en likviditetsbudget.

4. Höj företagets kontokredit, här kan vi rädda dig ur den temporära krisen.

5. Är företaget i uppstartsfasen går det att hyra eller leasa inventarier i stället för att kosta på egen kontorsinredning. Var observant över bindningstider i samband med leasingen, och avtala med leverantörerna så att de får betalt först när du fått betalt från kund.

6. Betala inte för hög preliminärskatt om intäkterna blir mindre än beräknat. Omvänt kan så klart en för låg preliminärskatt leda till en kännbar och onödig restskatt.

7. Sälj av tillgångar – om det är möjligt. Det är ingen lösning på lång sikt men kan förbättra likviditeten kortsiktigt.

8. Vänd dig till Kronofogden om du inte får betalt. Då fastställs din fordran och betalningsprocessen skyndas på.

Ansök om företagslån

Nyheter

Fler bolag går omkull – så undviker du konkurs

Ny statistik visar på en 10-procentig konkursökning i september. Så motverkar du konkurs – sju tips.

Ny rapport: Hållbara företag är mer lönsamma

Hållbarhetsarbetet lyfter kundrelationer, ökar tillväxten och lönsamheten, visar ny statistik.

Här finns Sveriges bästa företagsklimat

Kommunen toppar listan för tolfte året i rad. Är du nöjd med företagsklimatet i din kommun?
Fler nyheter